top of page
ARPEELY_edited.jpg

HYBRID OFFICE DESIGN

מודלים להחזרת העובדים:

המודל ההיברידי:

עולם המשרדים נאלץ כעת להתמודד עם אתגר חדש שלא הכיר לפני, אתגר שהולך ויגבר בעתיד הקרוב ולהיות קריטי עבור חברות וסטארטאפים שלא יגיעו מוכנים אליו.  

 

בשנת 2020 עלו גיוסי ההון של חברות ההייטק ב20% לסכום של 10 מיליארד דולר! 

לצד זה החברות עברו למודל של עבודה מהבית ברוב הזמן ולכן צימצמו שטחי משרד .

 

התחזיות במשק הישראלי מצביעות על כך שבחודשים הקרובים חברות יעברו למודל היברידי אשר הולך להישאר כאן לעוד זמן רב:

 

שילוב של עבודה מהמשרד ועבודה מהבית במודלים משתנים לפי אופי החברה ורצון העובדים ,בעל יתרונות רבים בהם הגדלת פריון העובד, צמצום שטחי משרדים , הפחתת עלויות גבוהות של חשמל ודמי השכירות ,

חסכון בזמן והפחתת זיהום האוויר.

לצד יתרונות של מודל זה קיימים גם אתגרים רבים כגון שמירה על קשר ושייכות העובדים, תרבות ארגונית וחברתית והתאמת סביבת העבודה בבית.

 

חזרת העובדים למשרדים התחילה בחלק מהחברות ובחודשים הקרובים היא תתגבר, ישנם מספר מתכונות בהן ניתן לעבור לעבודה במודל ההיברידי.

העניין הוא  - שלא נמצא מתווה/ מודל אחד שמתאים לכלל החברות אשר לא ערוכות להחזרת העובדים  הן מבחינת שטחי המשרדים שצומצמו וסביבות העבודה אשר לא בוצעו בהן שינויים נדרשים והן מבחינת ניהול לוגיסטי של המודל ההיברידי.

 

"תורמן רומנו" חוקרים את המתרחש בארץ ובעולם ,מדברים עם הלקוחות שלנו ולומדים את השיקולים בתכנון המשרדים בעתיד הקרוב, מפתחים מודלים ופתרונות המדמים משרד היברידי בעל מענה להחזרת העובדים למשרדים במתווה בעל אופציות שונות - מודל שיאפשר את שילוב העבודה מהמשרד ומהבית יחד עם שמירת היתרונות ומתן פתרונות לאתגרים הכלולים בכך.

החזרת העובדים לעבודה במשרד עם מתן אופציה לעבודה מהבית בחלק מהשבוע, וללא ביצוע שינויים והתאמות במשרד לקראת החזרה. 

 

יתרונות- חזרה טבעית ומהירה למה שהיה לפני המשבר,עובדים מרוצים מהמודל ההיברדי.


חסרונות- משרד לא "מעודכן" בלי ביצוע התאמות, בזבוז שטחים במשרד שלא מנוצלים היטב ומותאמים לדרישות העובדים.

1

החזרת כל העובדים לעבודה במשרד ללא מתן אופציה לעבודה מהבית, וללא ביצוע שינויים והתאמות במשרד לקראת החזרה. מודל זה יהיה נפוץ בקרב חברות עורכי דין ורואי חשבון.

 

יתרונות- חסכון כלכלי וחזרה טבעית ומהירה למה שהיה לפני המשבר.

חסרונות- חשש של העובדים מחזרה לעבודה ללא ריחוק ובלי ביצוע התאמות, תסכול העובדים מאי האפשרות לעבודה מהבית

חזרה למשרד קטן יותר לאחר צמצום שטחים ,דבר המחייב מודל של עבודה מהבית במתכונת קבועה מראש עם ביצוע התאמות ותכנון חדש למשרד הקיים.

 

יתרונות- חסכון כלכלי לאחר צמצום שטח המשרד,עובדים מרוצים מהמודל ההיברידי,המשרד החדש/ישן מותאם לעולם החדש ומתוכנן בקפידה למען העובדים.


חסרונות- אין אופציה להכלת כל עובדי החברה במשרד החדש, לעובד לא נשארת אופצית הבחירה בין הבית למשרד, כל הגיוסים העתידיים וצמיחת החברה יצטרכו להיות מותאמים לכמות העובדים שהמשרד יכול להכיל(משמע עובדים חדשים יעבדו מהבית-פגיעה חברתית)

2

3

המודל ההיברידי

החזרת כל העובדים לעבודה במשרד ללא מתן אופציה לעבודה מהבית, וללא ביצוע שינויים והתאמות במשרד לקראת החזרה. מודל זה יהיה נפוץ בקרב חברות עורכי דין ורואי חשבון.

 

יתרונות- חסכון כלכלי וחזרה טבעית ומהירה למה שהיה לפני המשבר.

חסרונות- חשש של העובדים מחזרה לעבודה ללא ריחוק ובלי ביצוע התאמות, תסכול העובדים מאי האפשרות לעבודה מהבית

1

החזרת העובדים לעבודה במשרד עם מתן אופציה לעבודה מהבית בחלק מהשבוע, וללא ביצוע שינויים והתאמות במשרד לקראת החזרה. 

 

יתרונות- חזרה טבעית ומהירה למה שהיה לפני המשבר,עובדים מרוצים מהמודל ההיברדי.


חסרונות- משרד לא "מעודכן" בלי ביצוע התאמות, בזבוז שטחים במשרד שלא מנוצלים היטב ומותאמים לדרישות העובדים.

2

חזרה למשרד קטן יותר לאחר צמצום שטחים ,דבר המחייב מודל של עבודה מהבית במתכונת קבועה מראש עם ביצוע התאמות ותכנון חדש למשרד הקיים.

 

יתרונות- חסכון כלכלי לאחר צמצום שטח המשרד,עובדים מרוצים מהמודל ההיברידי,המשרד החדש/ישן מותאם לעולם החדש ומתוכנן בקפידה למען העובדים.


חסרונות- אין אופציה להכלת כל עובדי החברה במשרד החדש, לעובד לא נשארת אופצית הבחירה בין הבית למשרד, כל הגיוסים העתידיים וצמיחת החברה יצטרכו להיות מותאמים לכמות העובדים שהמשרד יכול להכיל(משמע עובדים חדשים יעבדו מהבית-פגיעה חברתית)

3

עולם המשרדים נאלץ כעת להתמודד עם אתגר חדש שלא הכיר לפני, אתגר שהולך ויגבר

בעתיד הקרוב ולהיות קריטי עבור חברות וסטארטאפים שלא יגיעו מוכנים אליו.  

 

בשנת 2020 עלו גיוסי ההון של חברות ההייטק ב20% לסכום של 10 מיליארד דולר! 

לצד זה החברות עברו למודל של עבודה מהבית ברוב הזמן ולכן צימצמו שטחי משרד .

 

התחזיות במשק הישראלי מצביעות על כך שבחודשים הקרובים חברות יעברו למודל

היברידי אשר הולך להישאר כאן לעוד זמן רב:

 

שילוב של עבודה מהמשרד ועבודה מהבית במודלים משתנים לפי אופי החברה ורצון העובדים ,

בעל יתרונות רבים בהם הגדלת פריון העובד, צמצום שטחי משרדים , הפחתת עלויות גבוהות

של חשמל ודמי השכירות , חסכון בזמן והפחתת זיהום האוויר.

לצד יתרונות של מודל זה קיימים גם אתגרים רבים כגון שמירה על קשר ושייכות העובדים,

תרבות ארגונית וחברתית והתאמת סביבת העבודה בבית.

 

חזרת העובדים למשרדים התחילה בחלק מהחברות ובחודשים הקרובים היא תתגבר,

ישנם מספר מתכונות בהן ניתן לעבור לעבודה במודל ההיברידי אך הבעיה היא 

שלא נמצא מתווה/ מודל אחד שמתאים לכלל החברות אשר לא ערוכות

להחזרת העובדים גם מכיוון ששטחי המשרדים צומצמו וסביבות העבודה אשר לא בוצעו בהן

שינויים נדרשים וגם מבחינת הניהול לוגיסטי של המודל ההיברידי.

 

"תורמן רומנו" חוקרים את המתרחש בארץ ובעולם ,מדברים עם הלקוחות שלנו ולומדים את

השיקולים בתכנון המשרדים בעתיד הקרוב, מפתחים מודלים ופתרונות המדמים משרד היברידי

בעל מענה להחזרת העובדים למשרדים במתווה בעל אופציות שונות - מודל שיאפשר את

שילוב העבודה מהמשרד ומהבית יחד עם שמירת היתרונות ומתן פתרונות לאתגרים הכלולים בכך.

ביצוע התאמות במשרד ללא צמצום שטחים והענקת אופציה לעובד לעבודה מהבית במספר ימים קבוע לבחירתו.

 

יתרונות- עובדים מרוצים מהמודל ההיברידי שנותן להם את האפשרות לבחור אם להגיע למשרד או לעבוד מהבית, יכולת צמיחה וגיוס עובדים, משרד עדכני וניצול השטחים הקיימים על ידי תכנון חדש אשר מותאם לדרישות וצרכי העובדים.


חסרונות- אין חסכון כלכלי .

4

מודלים להחזרת העובדים:

ויתור על "משרד ראשי" אחד גדול, צמצום שטחים ומעבר ל"מיקרו משרדים" אשר ימוקמו לפי קרבת העובדים במקום מגוריהם.

 

יתרונות- חסכון בזמן העובדים, העלאת פיריון העובד ואפשרות לחסכון כספי.


חסרונות- פגיעה במארג החברתי בחברה , המון פגישות אונליין מפאת המרחק , מחלקות החברה אינם בקשר ויש אפשרות לפגיעה בסנכרון וניהול העובדים.

5

מעבר למשרד "העתיד" אשר מתוכנן לפי צרכי החברה בעולם החדש לאחר המשבר, כזה המכיל חללים דו שימושיים המותאמים אישית לחברה וחללים פתוחים ומאווררים. 

 

יתרונות- התאמה מלאה ומוכנות לצמיחה עתידית לפי דרישות וצרכי העובדים בעולם החדש לאחר המשבר, עובדים שמחים -העלאת הפרודוקטיביות של העובד,חסכון כלכלי על ידי תכנון חללים היודעים להיות דו שימושיים ולחסוך שטח , מודל עבודה "היברידי" קבוע מראש ומותאם לצרכי החברה ועובדיה.

 

חסרונות- זמן ביצוע, הוצאה כספית .

6

Contact Us To Set A Metting (Free Of Charge)

bottom of page